موزیک ویدیو محسن چاوشی دلبر

www.NamaStar.ir

توضیحات :

دلبر صنمی شیرین ، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم برزد،برزد به دلم آذر بستد دل و دین از من ، از من دل و دین بستد کافر نکند چندین ، چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد ، دارد چو قمر دورخ عنبر ز قمر رسته ، رسته زقمر عنبر چوگان سر زلفش ، زلفش ز سر چوگان چنبر همه در جوشن ، جوشن همه در چنبر هرگز به صفت چون او ، چون او به صفت هرگز آذر نکند نقشی ، نقشی نکند آذر چشمش ببرد دلها ، دلها ببرد چشمش باور نکند خلق آن ، خلق آن نکند باور حیران شده و عاجز ، عاجز شده و حیران بنگر ز رخش چون بت ، چون بت ز رخش بنگر عاشق شده ام بر وی ، بر وی شده ام عاشق یک سر دل من اوبرد، برد او دل من یک سر نالم ز رخش دایم ، دایم ز رخش نالم داور ندهد دادم ، دادم ندهد داور گریان من و او خندان ، خندان من و او گریان لاغر من و او فربه ، فربه من و او لاغر منت به سرم برنه ، برنه به سرم منت ساغر به کفم بر نه ، برنه به کفم ساغر ژاله همه شب بارد ، بارد همه شب ژاله بی مر به جهان لولو ، لولو به جهان بی مر بلبل به فغان آمد ، آمد به فغان بلبل از بر شده بین ناله اش ، ناله اش شده بین از بر رفته به سفر یارم ، یارم به سفر رفته ایدر چه کنم تنها ، تنها چه کنم ای در


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظرMusicVideo
MusicVideo
1   دنبال کننده
بازدید از کانال

پر بازدید های این کاربر


include 'includes/status-browser.php';