سخن بزرگان

ادامه مطلب 85 0 0
ادامه مطلب 72 1 0
ادامه مطلب 87 0 0
الهی قمشه ای حسادت ادامه مطلب 68 0 0
سخن بزرگان ادامه مطلب 62 0 0
میلیاردرها به یاری نیاز دارند! 🔹کسی فکرش رو نمی‌کرد که اوضاع به سمتی بره که میلیاردرها هم گیر پول ... ادامه مطلب 50 0 0
دل بسته به رضای مردم و ذم آنان مباش ادامه مطلب 90 0 0
بخدا سوگند که شنیده بودنند و دریافتند ولی دنیا در نظرشان آراسته جلوه میکرد ادامه مطلب 74 0 0
خدایی را سپاس که خلایق را آفرید وبه رحمتش بادها پراکنده شدند ادامه مطلب 77 0 0
گاهی زندگی بر شما سخت خواهد گذشت ادامه مطلب 99 0 0