میلیاردرها به یاری نیاز دارند! 🔹کسی فکرش رو نمی‌کرد که اوضاع به سمتی بره که میلیاردرها هم گیر پول ... ادامه مطلب 7 0 0
دل بسته به رضای مردم و ذم آنان مباش ادامه مطلب 11 0 0
بخدا سوگند که شنیده بودنند و دریافتند ولی دنیا در نظرشان آراسته جلوه میکرد ادامه مطلب 9 0 0
خدایی را سپاس که خلایق را آفرید وبه رحمتش بادها پراکنده شدند ادامه مطلب 18 0 0
گاهی زندگی بر شما سخت خواهد گذشت ادامه مطلب 14 0 0
ادامه مطلب 25 1 0
ادامه مطلب 19 1 0
سخنی ارزشمند از ادیسون ادامه مطلب 50 0 0
سخنی ماندگار از چارلی چاپلین ادامه مطلب 27 0 0
ادامه مطلب 15 0 0
ادامه مطلب 8 0 0
ادامه مطلب 11 0 0