فرا درس

تخفیف فرادرس

سخن بزرگان

ادامه مطلب 141 1 0
ادامه مطلب 125 2 0
ادامه مطلب 231 0 0
الهی قمشه ای حسادت ادامه مطلب 156 0 0
سخن بزرگان ادامه مطلب 215 1 0
میلیاردرها به یاری نیاز دارند! 🔹کسی فکرش رو نمی‌کرد که اوضاع به سمتی بره که میلیاردرها هم گیر پول ... ادامه مطلب 75 1 0
دل بسته به رضای مردم و ذم آنان مباش ادامه مطلب 162 0 0
بخدا سوگند که شنیده بودنند و دریافتند ولی دنیا در نظرشان آراسته جلوه میکرد ادامه مطلب 138 0 0
خدایی را سپاس که خلایق را آفرید وبه رحمتش بادها پراکنده شدند ادامه مطلب 117 1 0
گاهی زندگی بر شما سخت خواهد گذشت ادامه مطلب 188 1 0


1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1