zula

موجودات دریایی

صحنه ای جالب از شنای دلفین و بچه اش در دریا.... ادامه مطلب 64 1 0
تنگ عقیلی یکی از یادگاران دوران کهن کشور است که در حدفاصل شوشتر و دشت بزرگ گتوند در ... ادامه مطلب 261 1 0
ادامه مطلب 127 1 0
اینجا یک رستوران معمولی غذای دریایی در ایالت کوئینزلند استرالیاست. ♦️سال‌های زیادی‌ست که کارگرهای این رستوران راس ساعت ۱۳:۳۰ ... ادامه مطلب 70 0 0
این بزرگوار یک خرس آبی (Tardigrada) در زیر میکروسکوپ هستند 🔹نکته جالب درباره زندگی این جانور آبزی اینه که ... ادامه مطلب 93 0 0
سنگ ماهی آبسنگی: Synanceia verrucosa ادامه مطلب 98 0 0
ادامه مطلب 87 0 0
مارماهی زرد: Gymnothorax flavimarginatus ادامه مطلب 109 0 0
خارپشت‌ماهی خال‌زرد: Cyclichthys spilostylus ادامه مطلب 107 0 0
کوسه زره‌پوش یا پوربیگل: Lamna nasus ادامه مطلب 104 0 0
طوطی‌ماهی سنگین‌منقار: Chlorurus gibbus ادامه مطلب 94 0 0
ماهی خمسی لاغر: Spratelloides gracilis ادامه مطلب 145 0 0


1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1