این کتاب در مورد تفاوت های فردی و ویژگی های منحصر به فرد است. المر فیلی است که شبیه هیچ فیل دیگری نیست. او رنگارنگ و شوخ طبع است. المر در ابتدا می خواهد به رنگ خاکستری دربیاید تا همرنگ جماعت شود. اما در آن صورت دیگر کسی او را نمی شناسد و نمی تواند ویژگی های منحصربه فردش را درک کند.در ادامه او تصمیم می گیرد خودش باشد و ویژگی های منحصر به فردش را نشان دهد. المر یکی از بهترین کتاب ها در زمینه ی خودشناسی برای کودکان است. این کتاب در مهدکودک ها و مدارس سراسر دنیا خوانده می شود. المر یک مجموعه ی داستانی ۳۹ جلدی است.
نویسنده : کلاکت