این کتاب درباره ی دوستی و حد و مرز های آن به کودکان می آموزد. مادر بچه کلاغ وقتی می فهمد پسرش با یک فیل دوست شده است برای او نگران می شود. او مانند بسیاری از والدین به بچه کلاغ هشدار می دهد و برای قطع دوستی او با کلاغ دلایلی را مطرح می کند.او از بچه کلاغ می خواهد از فیل توقع نداشته باشد مانند کلاغ ها رفتار کند.بچه کلاغ هم به مادرش یادآوری می کند که می داند با چه کسی دوستی کند. این کتاب از والدین می خواهد همان طور که از کودکانشان حمایت می کنند،به آنها اعتماد هم داشته باشند. این کتاب برای کودکان ۷ ساله مناسب است. چرا که در سن ورود به مدرسه هستند. با آدم های جدید آشنا می شوند و دوستی های جدیدی برایشان پیش خواهد آمد.
نویسنده : کلاکت