نبرد شیر و بوفالو :: پادشاه وحشی
در قلمرو حیات وحش لحظاتی وجود دارد که ثانیه ها در آن منقبض می شود! نبرد حیوانات یکی از آن لحظات خشن طبیعت است که راز بقاء در حیات وحش را به تصویر می کشد
نویسنده : مهدی اقبالی