اولین سوپر گل عیسی آل کثیر به استقلال در لباس پرسپولیس
نویسنده : مهدی اقبالی