💥7 نشانه خاموش ابتلا به ام اس

✨مشاهده رنگها به شکل غبارآلود
✨دفع ادرار دردناک
✨احساس سوزن سوزن شدن
✨سرگیجه بی دلیل
✨ناتوانی در احساس تغییرات دما
✨افسردگی و بی حالی
✨کاهش سطح حافظه  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی