🔴 عوارض شکستن قولنج

🔸لرزش دست در پیری
🔹آرتروز
🔸ابتلا به بیماری پارکینسون
🔹پاره شدن شریان ها
🔸تار شدن دید
🔹فاصله پیدا کردن مفاصل  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی