ویژگی افراد سوداوی مزاج

🔸سوداوی مزاج‌ ها افرادی لاغر با پوست خشک هستند.
🔹موی بدنشان کم است و زودتر از بقیه سفید می‌ شود.
🔸بدنشان سرد است و کم خوابند.
🔹تحمل هوای سرد را ندارند. در فصل پاییز خیلی اذیت می‌شوند.
🔸به خوردن شیرینی تمایل دارند.
🔹سوداوی مزاج‌ها افراد دقیق، دوراندیش و محتاطی هستند. غالبا لجباز، ثابت قدم، اهل فکر و خیال، درون‌گرا و کم‌انرژی هستند. مستعد افسردگی و وسواس‌اند.
🔹زود سیر و سریع گرسنه می‌شوند.
🔸قدرت و میل جنسی ضعیفی دارند.
🔹با احتیاط و دقت صحبت می‌کنند. این افراد جنبه عقلانی امور را بیشتر مد نظر دارند.
🔸دوستی با سوداوی مزاج‌ها کار ساده‌ای نیست !  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی