پنج دلیل علمی که می‌گوید چرا باید به سمت چپ خود بخوابید !

1 - باعث تقویت سیستم لنفاوی می‌شود
2 - باعث بهبود هضم غذا می‌شود
3 - باعث کاهش سوزش معده می‌شود
4 - باعث تسکین کمردرد می‌شود
5 - خوابیدن به سمت چپ می‌تواند به روند دفع مواد زائد بدن از مغز کمک کند  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی