🔴 علائم وجود #انگل 🔺لاغری
🔺دردشکم
🔺سرگیجه
🔺قی،اسهال
🔺زردی چهره
🔺بی اشتهایی
🔺خارش مقعد
🔺آمدن آب ازدهان
🔺پیچش ناف،ضعف دل
🔺دندان قروچه درخواب
🔺هذیان گفتن وازخواب پریدن  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی