آمار بازی سپاهان - النصر سپاهان ۲ برابر النصرِ متمول شوت در چارچوب زد اما موفق به گلزنی نشد. و همچنین آماری تقریبا برابر در مالکیت توپ، پاس، دقت پاس، شوت به همراه بازی روان و زیبای سپاهان مقابل این تیم قدرتمند سعودی که نوید آینده ای روشن برای سپاهان دارد. از ۳ شوت در چارچوب النصر مقابل سپاهان یکی روی جایگیری و اشتباه مدافعان و دیگری روی اشتباه مدافع سپاهان به ثمر رسید و شوت سوم نیز توسط نیازمند مهار شد.
نویسنده : سید محمد علی فتوحی