آمار بازی پرسپولیس_ التعاون،پرسپولیس از لحاظ اماری هم برتر از التعاون بود

مالکیت توپ
پرسپولیس: 60.3 درصد
التعاون: 39.7 درصد آفساید
پرسپولیس: 4
التعاون: صفر کرنر
پرسپولیس: 4
التعاون: 2 پاس
پرسپولیس: 497
التعاون: 333 شوت
پرسپولیس: 9
التعاون: 7 شوت در چهارچوب
پرسپولیس: 6
التعاون: 3 کارت زرد
پرسپولیس: 2
التعاون: یک
نویسنده : سید محمد علی فتوحی