انتصاب افشین نوروزی به عنوان سخنگوی کمیسیون ورزشکاران در جامعه ورزشکاران بحث برانگیز شده است.
کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان که امروز به علت مصاحبه‌های انتقادی خود به کمیته انضباطی فدراسیون دعوت شده است، دیروز بعنوان سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک منصوب شده بود.
دبیر کل فدراسیون تنیس روی میز در مورد علت تشکیل جلسه کمیته انضباطی، گفت: افشین نوروزی در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌ها نسبت به نبود حقوق ماهانه برای ملی پوشان، عدم اشتغال ملی پوشانی، چون نوشاد عالمیان در ادارات کل تربیت بدنی و یا وزارت ورزش و جوانان اعتراض کرده بود.
طبق گفته پیمان حسنی؛ فدراسیونی‌ها به بهانه این که صحبت‌های نوروزی خارج از حیطه وظایف و اختیارات یک ملی پوش است وی را برای سومین بار به کمیته انضباطی دعوت کردند.
حالا انتصاب نوروزی به عنوان نماینده ورزشکاران المپین به مثابه آن است که بالاترین مرجع ورزشی ایران بعد از وزارت ورزش و جوانان یعنی کمیته ملی المپیک اظهارات و انتقادات این ملی پوش باتجربه را تایید کرده است و این پینگ پنگ باز حرف دل ورزشکاران را زده است به طوری که جلسه کمیته انضباطی صوری برگزار می‌شود.
نویسنده : کلاکت