🔺آبشیرین کن برازجان جانمایی شد ➖مهرداد ستوده، معاون عمرانی استانداری بوشهر:
  جانمایی سایت آبشیرین کن ۱۷۰۰۰ متر مکعبی برازجان در کنار سایت نورویژه (آبشیرین کن فعلی در بوشهر) نهایی شده است
🔹با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته،در اوایل سال ۱۴۰۰ علاوه بر افتتاح فاز اول آبشیرین کن ۳۵۰۰۰ مترمکعبی بوشهر توسط شرکت مپنا، حداقل ۷۵۰۰ مترمکعب در روز ظرفیت شیرین سازی سایت نورویزه ارتقا یابد.
(۱۳۹۹.۶.۲۶)
نویسنده : مهدی اقبالی