پروانه‌ماهی نقاب‌دار: Heniochus monoceros
پروانه‌ماهی نقاب‌دار (Heniochus monoceros)، از پروانه‌ماهیان آب‌های جنوبی ایران است. یک ماهی با ارزش آکواریومی است، که در محیط طبیعی 24 سانتیمتر رشد می‌کند. د رعمق 2 تا 30 متری و کنار مرجان‌ها زندگی می‌نماید. غذای طبیعی آن از جانوران کفزی تامین می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Heniochus-monoceros.html
نویسنده : مهدی اقبالی