یک نسخه خطی نفیس از کتاب ″خمسه″ نظامی که تاریخ کتابت آن به سال ۸۹۲ قمری برمی‌گردد، با کار کارشناسی کمیته خرید نسخ خطی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی خریداری و به گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی ایران افزوده شد.
 "خسمه" یا "پنج گنج" نظامی عنوان مجموعه پنج منظومه با ۲۸۹۰۰ بیت از نظامی گنجوی است و این نسخه خطی نفیس توسط کمیته خرید نسخ خطی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شده است. این کتاب دارای چندین مجالس مینیاتور بوده و کتابت این نسخه در سرزمین بلقیس (افغانستان کنونی) انجام شده است. این نسخه خطی به قلم مرشح بن قتلغ خواجه بن عبدالله سمرقندی کتابت شده و جلد این کتاب خطی ۵۵۰ ساله با روکش کاغذ سرخ و طرح "ترنج و وسط ترنج" با نقوش اسلیمی همراه است. صفحه افتتاح این نسخه خطی خمسه نظامی با کتیبه مذهب و رنگین با نقوش اسلیمی به رنگ‌های لاجورد، زر، سرخ، سبز و سفیدآب بوده و سجاف (اطراف جلد) این کتاب خطی از تیماج قهوه‌ای است. به گفته علی اوجبی مدیرکل کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اطلاعات اولیه نسخه‌ها پس از خریداری، بلافاصله وارد سامانه سازمان می‌شود تا پژوهشگران مطلع شوند که چه نسخه‌های موجود است و در نهایت نسخه تصویر برداری‌شده در سایت مربوط برای استفاده مخاطبان بارگذاری می‌شود. همچنین هم‌اینک بیش از ۴۰ هزار نسخه خطی و بیش از ۳۰ هزار عنوان چاپ سنگی در مخزن کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.
نویسنده : کلاکت