زنان ایرانی چندسالگی مادر می‌شوند؟

🔺بر پایه آمار ولادت‌های ثبت شده در سال گذشته بیشترین سهم ولادت‌های رخ داده با ۳۸۵ هزار و ۷۹۰ ولادت متعلق به مادران ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی