فعالیت هایی که مغز انسان را شارژ میکند :

_ پازل
_شنیدن موسیقی بی کلام و طبیعت
_یادگیری زبان جدید
_مطالعه
_ یوگا
_ورزش منظم
_یادگیری یک ساز موسیقی
_یادگیری اطلاعات عمومی نمی توانی هر روز، خودِ کهنه ات
را به جهان بدهی و انتظار داشته باشی
جهان برای تو تازه شود.
شما نیز مرتبا باید در خود
تحول ایجاد کنید.❤️ ‌
نویسنده : سید محمد علی فتوحی