اختلال صدا بیزاری!  

🔸میسوفونیا نوعی اختلال است که در آن فرد نسبت به شنیدن صداهایی خاص، عصبی، وحشت‌زده و مضطرب شده و حتی گاهی پا به فرار می‌گذارد.
🔸صداهایی مانند صدای جویدن مواد غذایی مثل چیپس، هورت کشیدن چای و یا حتی صدای نفس کشیدن دیگران.
🔸اختلال میسوفونیا مشکلات زیادی در زندگی اجتماعی مبتلایان خود ایجاد می‌کند و باعث دوری آن‌ها از همسر، خانواده و یا همکاران می‌شود. سن شروع این اختلال بین ۹ تا ۱۳ سالگی و در دختران شایع‌تر است.

چند پیشنهاد برای اینکه از این اختلال کمتر آسیب ببینیم
🔹گوش کردن به صداهای سفید
🔹استفاده از گوش‌گیر یا Ear Plug
🔹موزیک درمانی
🔹ترک محیط و نفس کشیدن  
نویسنده : سید محمد علی فتوحی