🔻حبوباتی که می‌تونن جایگزین گوشت باشند

◽۱۰۰ گرم گوشت گوسفند ۲۶ گرم پروتئین، ۱/۹ میلی‌گرم آهن و ۲۱ گرم چربی داره که این ارزش‌های غذایی رو می‌تونین با مصرف یک پیمانه پروتئین گیاهی فاقد چربی در لوبیاها جبران کنین.
نویسنده : سید محمد علی فتوحی