داستان پارکینگ‌های مملو از خودرو تکراری است، داستان غم انگیز خودرو‌هایی که تولید شده، اما به دست مشتری نمی‌رسد.
داستان تکراری پارکینگ‌های مملو از خودرو که هر بار با دستور یک مسئول، خودروساز بخشی از آن ترخیص می‌شود، اما این بار داستان متفاوت است، چرا؟ چون مشتریانی که سه سال قبل ثبت نام کرده اند هنوز موفق به دریافت خودرو‌هایی  که هر روز خاک می‌خورند نشده اند.

نویسنده : کلاکت