یک سارق در خیابان پانزده خرداد تهران لوازم صندوق عقب خودروی پراید را به سرقت برد.
 یک سارق در خیابان پانزده خرداد تهران در کمتر از ۳ ثانیه لوازم صندوق عقب خودروی پراید را سرقت کرد که فیلم آن به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده است.
نویسنده : کلاکت