کتاب همیشه پای خورشید در میان است.
کتابی برای آشنایی کودکان با کیهان شناسی است. خورشید نقش مهمی در منظومه ی شمسی دارد به خصوص برای کره ی زمین و گونه های گیاهی و جانوری آن.با این کتاب کودکان در مورد منظومه ی شمسی و نقش خورشید در آن با زبانی دوستانه و طنزآمیز چیزهای زیادی یاد می گیرند.
بهترین کتاب ها برای کودک 7 ساله
نویسنده : کلاکت