ناروال،تک شاخ دریا(مجموعه کتاب های ناروال و ژلی)
ناروال و ژلی دو دوست هستند که هر یک فکر می کند دیگری خیالی است.این کتاب درباره ی مرز باریک بین واقعیت و خیال است. هم علم است و هم تخیل، هم بازی است و هم یادگیری. هم دوستی و هم خنده و تمام این ها در قالب داستانی زیبا به تصویر کشیده شده است. از این مجموعه دو کتاب دیگر هم به زبان فارسی ترجمه شده است. کتاب های”ناروال قهرمان و ژلی فلفلی” و “کره  بادام زمینی و ژلی”.
بهترین کتاب ها برای کودک 7 ساله
نویسنده : کلاکت