مجموعه کتاب های سواد مالی
این مجموعه ی ۱۷ جلدی به کودکان درباره ی مسائل مالی آموزش می دهد و به همین خاطر ارزشمند است. در این مجموعه مفاهیمی مثل پس انداز کردن، سرمایه گذاری، کار آفرینی و … در قالب داستان هایی خواندنی به کودکان آموزش داده می شود. با توجه به افراد تحصیل کرده و بی کاری که در طی سال های گذشته در جامعه زیاد و زیادتر می شوند، چنین آموزش هایی برای کودکان امروزی ضروری به نظر می رسد. تعدادی از کتاب های این مجموعه “از من کلاه بخرید” و “پولم چه زود تمام شد” و “وقت خرید با مامان” هستند.


بهترین کتاب ها برای کودک 7 ساله  
نویسنده : کلاکت