آدم کوچک و خواب های بزرگ
این کتاب به یکی از مهم ترین مسائلی که کودکان با آن درگیر هستند می پردازد: آرزوی زود بزرگ شدن. شخصیت داستان کودکی به نام بهمن است که آرزو دارد بزرگ شود. برای همین رفتارهای بزرگ تر ها را تقلید می کند و لباس های آنها را می پوشد و … . داستان طوری پیش می رود که بهمن در پایان متوجه می شود اندازه ی خود بودن چه قدر بهتر است.
بهترین کتاب ها برای کودک 7 ساله
نویسنده : کلاکت