ترانه پرشور ″ ایران بهشت عاشقان ″ با صدای آقای رسول شعبانی - شیراز
نویسنده : مهدی اقبالی