1-کدام کتاب به خواهر قرآن مشهور است؟ صحیفه سجادیه 2-کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟ طه 3-رئیس جمهور آمریکا که بمب اتمی را به روی مردم شهر هیروشیما ریخت که بود؟ هاری ترومن 4-پدر طب اطفال نوین کیست؟ دکتر محمد قریب 5-پدر علم جبر چه کسی است؟ خوارزمی 6-مرقد شیخ مفید در چه شهری است؟ سامرا 7-کاشف میکروب سل کیست؟ رابرت کخ آلمانی 8-واحد اندازه گیری الماس چیست؟ قیراط 9-مخترع رادیو کیست؟ مارکونی 10-نخستین کسی که شعر فارسی سرود کیست؟ حنظله بادغیسی 11-پدر شعر نو لقب کیست؟ علی اسفندیاری(نیما یوشیج) 12-سازنده ی برج ایفل کیست؟ مهندس گوستا و مهندس ایفل 13-نخستین نصب صندوق پستی جهان در چه شهری بود؟ وین(پایتخت اتریش) 14-کدام درخت نماد صلح است؟ زیتون 15-موثرترین اشعه برای از بین بردن باکتری ها چیست؟ گاما
نویسنده : mohammadho3in