دانستنی های بسیار جالب و خواندنی (اطلاعات عمومی)۸۲ -تلویزیون رنگی در کدام کشور بوجود آمد؟ آمریکا
۸۳ -معدن اصلی قلع در کدام کشور وجود دارد؟ بولیوی
۸۴ -اولین بار گیاه تنباکو در کدام کشور یافت شد؟ آمریکا
۸۵ -توتون در آمریکا اول بار توسط چه کسانی مصرف میشد؟ سرخپوستان
۸۶ -خالق اثر آنا کارنینا چه کسی است؟ لئو تولستوی
۸۷ -گوجه فرنگی اولین بار در کجا کشت شد؟ آمریکای جنوبی
۸۸ -گردبادی سریع که بیشتر در آمریکا میوزد؟ تورنادو
۸۹ -استفاده از پرچم اول بار در کدام کشورها آغاز شد؟ چین و هند
۹۱ -پرچم سفید نشانه چیست؟ اعلام آتش بس
۹۱ -بنیانگذار پرستاری نوین چه نام دارد؟ فلورانس نایتینگل
۹۲ -اولین بار چرتکه توسط چه مردمانی مورد استفاده قرار گرفت؟ سومریان ۹۳ -جزایر النگرهانس در کجا قرار دارد؟ لوزالمعده
۹۴ -سالح بومیان استرالیا چه نام دارد؟ بومرنگ
۹۵ -اسیدها رنگ کاغذ تورنسل را چه رنگی میکنند؟ قرمز ۹۶ -هنگامی که شیر خوراکی ترش مزه میشود چه نوع اسیدی تولید کرده است؟ اسید الکتیک
۹۷ -بیماری با نام مرگ سیاه در سده ۳۱ میلادی که به مرگ بیش از ۴/۳ مردم اروپا منجر شد؟
طاعون
۹۸ -نزدیکترین سیاره به خورشید کدام است؟ عطارد
۹۹ -دانشمند و فیلسوف یونانی که اعتقاد داشت همه مواد از اتم تشکیل شده است؟ دموکرتیوس
۱۰۰ -دانشمندی که اعلام کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین، سرعت میگیرند؟ گالیله
نویسنده : mohammadho3in