آیایمیدانید لکه ی بزرگ سرخ سیاره مشتری طوفان عظیمی است که بیشتر از 311 سال است دیده می شود آیا می دانید:عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد آیا میدانید کرگدنها قادرند سریعتر از انسانها بدوند! آیا می دانید که چشم یک شترمرغ از مغز آن بزرگ تر است؟ آیامیدانید طبق آمار 68درصد افرادی که در سوانح هوایی کشته می شوند، در مرحله آتش سوزی پس از سقوط می میرند آیا میدانید گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که 462 می باشد آیا میدانید خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد آیامیدانید کسانی که صبحانه نمی خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می کند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شود. آیا می دانستید الفبای زبان هاوایی شامل 12 حرف بیشتر نیست؟ آیا میدانید پارچه کتان در زمان خیس بودن، سخت تر و مقاوم تر است! آیا می‏دانید مصرف بادام مانع از افزایش وزن کاذب و بالا رفتن کلسترول در بدن شده و از بسیاری بیماری ها نیز جلوگیری می کند.
نویسنده : mohammadho3in