آیا می دانید یک لامپ 75 وات بیشتر از سه لامپ 25 وات نور تولید می کند! آیا میدانید:اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد. آیا می دانید تمام کتب آسمانی در ماه رمضان نازل شدند آیا میدانید: چشم انسان حدود 135 میلیون سلول بینایی دارد که معادل یک دوربین 135 مگاپیکسل عمل می کند آیا میدانید:ونگوگ در طول حیاتش تنها یکی از نقاشی های خود را به فروش رساند آیا میدانید:مورچه ها نمیخوابد. آیا میدانید اگر در 1 سال هیچ مگسی نمیرد حجم مگسهای متولد شده با حجم زمین برابر میشود آیامیدانید روزه عملی برای جوانی و طول عمر است، روزه موجب می شود تا فرآیند تخریب یافته های فرسوده بدن، سرعت یافته و با تغذیه سالم، بافت های جدید شکل بگبرند که عامل جوانی است آیا میدانید:نمک از 5 هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است آیامیدانید یک درخت زیتون تا 1511 سال عمر می کند
نویسنده : mohammadho3in