151-قرآن 30 جز و 120 حزب دارد 152-داستان مباهه مناظره­ای بین رسول اکرم (ص) و علمای مسیحی نجران است. 153-حسین بن روح نوبختی سومین نایب حضرت مهدی می­باشد 154-واقعه مهم سال هشتم هجری فتح مکه می­باشد 155-مبدأ تاریخ اسلامی هجرت پیامبر اکــرم (ص) از مکه به مدینه می­باشد 156-پیامبر اکرم (ص) پس از بازگشت از غزوه تبوک بر دست سعد انصاری بوسه زد. 157-عبارت «لاحول و لا قوه إلّا باللّه» بیانگر توحید افعالی است. 158-آیۀ «ربّنا الذی اعطـی کل شیءِ خلقهُ ثم هدی» بیانگـر هدایت عامه است. 159-هدایت غریزی و تکوینی بین انسان و حیوان مشترک است 160-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است 161-مسئولت نظارت بر انتخاب  طبق اصل 99 بر عهدۀ شورای نگهبان است 162-سوگند نامه رئیس­جمهور با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان به عمل در می­آید 163-معاون اول رئیس­جمهور با موافقت وی اداره هیـأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت­ها را برعهده دارد. معاون اول همان نخست وزیر سابق است. 164-شورای نگهبان جزء قوه مقننه است 165-ریاست هیأت وزیران و عزل وزیران برعهده رئیس جمهور است 166-سفیران به پیشنـهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جهمور تعیین می­شوند، رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می­کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می­پذیرد. 167- رئیس قوه قضائیه به مدت 5 سال تعیین می­گـــردد. 168- رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه به مدت 5 سال به این سمت منصوب می­گردد. 169-  نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورای مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( از هر کدام 2 نفر ) جمعاً 6 نفر نظارت بر این سازمان را برعهده خواهند داشت. 170- شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
نویسنده : mohammadho3in