321-دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی می باشد . 322-روز دختر تولد حضرت معصومه ست و روز پرستار تولد حضرت زینب می باشد. 323-اعضای شورای بازنگری قانون اساسی را مقام رهبری انتخاب می کند. 324-پرتوکل یعنی مقاوله نامه 325-وظایف رئیس جمهور: عزل و نصب وزرا_ امضای مصوبات مجلس _ تایید کمیسیون های دولت 326-کتاب مردی که می خندد اثر ویکتور هگو می باشد. 327-سازمان حفاظت محیط زیست زیر نظر ریاست جمهوری است. 328-از آغاز فعالیت سازمان برنامه و بودجه تا کنون 9 برنامه توسعه  تهیه شده است. 329-ایران دومین کشور دارنده گاز جهان است ( بعد از روسیه). 330-تجارت خارجی در شورای بازنگری قانون اساسی  تا کنون مورد بازنگری قرار نگرفته است. 331-کتاب امام در عینیت جامعه از جعفر شهیدی می باشد. 332-حکومت قاجاریه در سال 1304 پایان یافت. 333-اولین زنی که مسلمان شد خدیجه بود . 334-امام حسن (ع) در سال چهل و نهم هجری به شهادت رسیدن. 335-کتاب روح زن از مادام لومبروزو ست. 336- بیست و هفتمین سوره قرآن کریم سوره واقعه می باشد. 337-بیعت گرفتن یزید از مردم به عنوان برده در تاریخ به واقعه قره معروف است. 338-طبق آمار رسمی جمعیت ایران در سال 57 شصد میلیون نفر بوده است. 339-قبل از انقلاب 5 برنامه عمرانی ملی در کشور اجرا شد. 340-برنامه های عمرانی کشور میان مدت هستند. 341-تفلیس پایتخت گرجستان است. 342- منابع فقه از نظر شیعه کتاب سنت اجماع عقل 343- سالروز  تولد امام خمینی مصادف با میلاد حضرت فاطمه ست. 344-حادثه غدیر خم سال دهم هجری بود. 345-ایت ال.. مدرس در شهر کاشمر به شهادت رسید 346- خداوند زبور را به حضرت داود عطا فرمود. 347-معبد آناهیتا در شهر کنگاور می باشد. 348-اسحاق فرزند حضرت ابراهیم (ع) است. 349-اولین شهدای اسلام یاسر و سمیه بودن. 350-پرجمعیت ترین کشور جهان چین است.
نویسنده : mohammadho3in