351-استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردند 352-اقبال آشتیانی از نخستین پیشگامان تاریخ نویس نو در ایران می باشد. 353- تمدن مشهور به شهر سوخته متعلق به سیستان می باشد. 354-بر اساس قرارداد ترکمنچای رود ارس به عنوان مرز ایران و روسیه انتخاب گردید. 355-قرار داد فین کنشتان در زمان فتحعلی شاه بین ایران و فرانسه امضا شد که این قرار داد باعث شد سپاه ایران تحت اموزش فرانسویان قرار گیرد 356-کریم خان زند به انگلیس اجازه داد در بوشهر پایگاه تجاری بزند. 357- به موجب قرارداد گلداسمیت بخشی از سیستان از خاک ایران جدا شد. 358-نماینده ایران در قرارداد ارزته الروم میرزا تقی خان فرهانی بود. 359-قیام مردم در اعتراض به قرار داد تالبوت از شهر تبریز آغاز شد. 360-به موجب قرار داد رویتر عملا ایران استقلال سیاسی و اقتصادی خود رو از دست داد 361-سیاحت نامه ابراهیم بیگ اثر مراغه ای ست. 362-مهره اصلی انگلیس در کودتای سیاه ژنرال  آیرون ساید بود. 363-مهمترین مشکل مشروطه نوپا حضور انگلیس در ایران بود. 364-لایحه اصلاحات ارضی در زمان نخست وزیری علی ایمنی مطرح شد. 365-یگانه دشمن سرسخت رضا خان در زمان نخست وزیری ایت ال... مدرس بود. 367-علت استعفای دکتر مصدق در سال 1331 مخالفت شاه با واگذاری وزارت جنگ به او بود. 368-رئیس دولت خود مختار آذربایجان تحت حمایت فرقه دموکرات شوروی جعفر پیشه وری بود. 369-در زمان نخست وزیری ساعد ایران و انگلیس قرارداد  1933 را امضا کردن. 370-قتل عام کفن پوشان ورامینی در پی 13 آبان 1342 بود. 371-جشن تاج گذاری محمد رضا شاه در سال 1346 بود. 372-تیر اندازی به اجتماع مردم در محوطه دانشگاه تهران در 13 آبان 1357 رخ داد . 373-تغییر سیاست های آمریکا در سال 56 با عزل هویدا مشخص شد 374-سیاست آشتی ملی از شریف امامی بود 375-راهپیمای تاسوعا و  عاشورا نشان داد دولت نظامی ازهاری ناتوان است. 376-پس از پیروزی انقلاب مهمترین وظیفه مجلس خبرگان تهیه متن قانون اساسی بود. 377-ایت ال.. بهشتی با استعفای دولت موقت ریاست قوه قضائیه رو بر عهده گرفت. 378-تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. 379-آبادان و خرمشهر در ابتدای حمله عراق به ایران محاصره شدن . 380-دزفول بیش از 160 بار مورد حمله موشکی عراق قرار گرفت.
نویسنده : mohammadho3in