381-نیروهای عراقی در اردیبهشت 67 توانستند فاو را بازپس گیرند. 382-نام قدیم دریاچه ارومیه چی چیست بود. 383-اولین کشوری که حکومت رضاخان را به رسمیت شناخت انگلیس بود. 384-منبع ثروت و قدرت در جهان کنونی فناوری و دانش می باشد. 385-دیوان داوری بین المللی جز تشکیلات اصلی سازمان ملل متحد می باشد. 386-کار نهاد های مالی بین المللی واسطه مبادلات و کنترل مبادلات می باشد. 387-فارابی برای اولین بار علم به تصور و تصدیق تقسیم بندی کرد. 388-فلوطین از به شیخ یونانی مشهور است و نام کتابش تاسوعات. 389-این سینا، اسکندر فرودیس رو فاضل متاخرین نامید 390-کهن ترین مسئله فلسفه بحث علت و معلول می باشد. 391-دانش نامه علایی از ابن سینا به زبان فارسی ست 392-شیخ فضل ال.. نوری در تدوین متمم قانون اساسی نقش مهمی داشت. 393-انقلاب صنعتی ابتدا ار کشور انگلیس آغاز شد 394-رهبر گرایش به اتحادیه اسلام در عثمانی سید جمال الدین اسد آبادی بود 395-نخسین بار انگلیس شوروی آمریکا پیمان منع گسترش آزماش های هسته ای رو امضا کردن 396-حسن ابن علی به ناصر کبیر معروف است 397-مسجد گوهرشاد از آثار تیموریان است 398-پایتخت تیموریان سمرقند بود 399-تقویم امروزی ایرانیان را عمر خیام اختراع کرده 400-کتاب حماسه حسینی از استاد مطهری ست 401-اولین ثقته الاسلام محمد بن یعقوب کلینی 402- معادن بخشی از انفال می باشد 403-کتاب جمهور از افلاطون می باشد. 404-راه ابطال قانون فلسفی برهان می باشد 405-نقطه مقابل ناتو سنتو میباشد 406- محل دیوان دادگستری لاهه می باشد 407-کنفرانس سانفرانسیسکو حق وتو رو تصویت کرد 408-اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصل های دیگر حاکم است. 409-ازادی نشریات و مطبوعات در ایران در حدی است که مخل مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. 410-اقلیت های مذهبی برای انجام مراسم مذهبی خود در حد قانون آزادی کامل دارند
نویسنده : mohammadho3in