411-طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح می باشد 412-تفسیر قانون بر عهده شواری نگهبان می باشد که با تصویت سه چهارم از آنان صورت میگیرد 413-در صورتی که رهبری به اثر بیماری یا حادثه ای به طور موقت از انجام وظایف خود ناتوان شود وظایف او را خبرگان انجام میدهند. 414- ترفیع درجه نظامیان به موجب قانون می باشد 415-تعین سیاست های امنیتی _ دفاعی کشور بر عهده شورای عالی امنیت ملی می باشد 416-تابلو تخت جمشید اثر ماندگار استاد مصورالملکی می باشد. 417-بزرگترین ایل ایران بختیاری می باشد 418-مذهب تشیع 72 فرقه دارد 419-اکافه سازمان کمیسیون اقتصادی آسیا می باشد 420-قدیمی ترین روزنامه در ایران توسط میرزا صالح شیرازی انتشار یافت 421-سکولاریسم یعنی اعتقاد به اصالت امور دنیوی 422-اتحاد مثلث میان ایتالیا اتریش و آلمان می باشد 423-کودتای 28 مرداد 1332 توسط ارتشبد ازهاری و با حمایت آمریکا انجام شد 424-سر وینستون چرچیل از چهره های سیاسی انگلیس بود 425-مهم ترین صادر کننده گندم در جهان کشور آمریکا می باشد 426-نخستین کشوری که امام خمینی به آنجا تبعید شدن ترکیه بود 427-روز شهاد دکتر مفتح به همراه دو پاستار روز وحت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است 428-فرار شاه از ایران در تاریخ 26 دی ماه 1357 انجام شد 429-به زمین های که در آمدشان صرف امور خیریه می شود وقف می گویند 430- در آمده عمده رضا شاه از نفت بود 431-کشور های مصر آمریکا و اسرائیل در پیمان کمپ دیوید شرک کردن ( صلح اسرئیل و مصر) 432-بمباران اتمی آمریکا بر هیروشیما در سال 1945 به وقوع پیوست 433-سازمان ملل متحد در سال 1945 تاسیس شد 434-امتیاز رویتر با مخالفت ملا علی کنی مواجه شد 435-بالا بردن آگاهی مردم بر عهد دولت می باشد 436-زهره سیاره ای معروف به سیاره صبح می باشد 437-کشور مصر حاکمیت مجریه یک پارچه می باشد 438-مرکز بانک جدید شرق در لندن انگلیس می باشد 439-بانک مرکزی ایران 18 مرداد 1332 تاسیس شد 440-بانک های تخصصی صنعت و معدن ، کشاورزی و مسکن می باشند
نویسنده : mohammadho3in