461-نخسین بار ایران ، پاکستان و ترکیه سازمان اکو رو پایه گذاری کردن 462-سازمان اکو 10 عضو دارد 463-ایفاد صندق  بین المللی توسعه کشاورزی میباشد . 464-کشورهای پایه گذار اوپک ایران ، عربستان ، عراق، کویت ، ونزوئلا بودن 465-در صحنه بین الملل وظیفه هماهنگی میان وظایف بانک های مرکزی کشورهای مختلف بر عهده بانک بین المللی توسیه و صندق بین الملی پول می باشد. 466- مقر سازمان بین المللی کار ژنو است 467-چارچوب اصلی سازمان ملل در کنفرانس دامبارتن اوکس تحقق یافت  علامت صندوق بین المللی پول می باشد. I.M.F468-    یعنی منع گسترش سلاحهای هسته ای و از 5 مارس 1970 اجرای شدN.P.T 469- معاهده 470-ایساف به نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان می گویند 471-آیسسکو سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی است که مقرر آن در ر باط مراکش میباشد  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد.Oecd 472- 473- ایران در سال 1957 عضو آژانس بین المللی انرژی هسته ای شد 474-ایران در سال 1379 به عضویت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در آمد 475-سازمان همکاری شانگهای شامل چین ، روسیه ، قرقیزستان ،قزاقستان و تاجیکستان میباشد 476-شورای همکاری خلیج فارس سال 1981 توسط امارت عربستان قطر عمان کویت و بحرین تشکیل شد 477-اولین دبیر کل سازمان ملل تریگوه لی بود 478-کمسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد 479-کانال سوئز  آسیا را از آفریقا جدا میکند 480-مهم ترین تنگه های خاورمیانه عدن ،هرمز،داردانل ،بسفر 481-علم کوه در منطقه تخت سلیمان میباشد 482-برج طغرل در شهر ری می باشد 483-غار قوری قلعه در کرمانشاه می باشد 484-بزرگترین سد مخزنی ایران سد دز میباشد 485-کشور ایران در خلیج فارس 15 جزیره داره که بزرگترین آن قشم میباشد
نویسنده : mohammadho3in