516-علما در واکنش به حمله سربازان به مسجد جامع به شهر قم مهاجرت نمودن 517-متم قانون اساسی در زمان سلطنت محمد علی شاه تدوین شد 518-عهد نامه تیلیست به اتحاد میان ایران و فرانسه در دروان ناپلئون خاتمه داد 519-وزیر دارایی رضا شاه تقی زاده بود 520-لایحه ایالتی ولایتی توسط علم مطرح شد 521-ایت ال... دستغیب سومین شهید محراب بود 522-شهید تنگویان وزیر نفت شهید رجایی بود 523-طبق معاهده 1907 خاورمیانه بین انگلیس و روسیه تقسیم شد 524-بعد از قتل قائم مقام فراهانی محمد شاه میرزا آقاسی رو به وزارت برگزید 525-قرار داد گس _گلشائیان میان ایران و انگلیس بسته شد 526-شورای انقلاب در روز 23 دی ماه به فرمان امام خمینی تشکیل شد 527-آتش بس ایران و عراق 29 مرداد 1367 بود 528-سیاست موازنه منفی از دکتر مصدق مطرح شد 529-علت اصلی ماموریت ژنرال هایزر به  ایران در دی ماه 57 ارزیابی از وضعیت نیروهای مسلح ایران میباشد 530-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روش خبرگان و رفراندم وضع شد 531-عید های رسمی اسلام و شیعه جمعه فطر قربان می باشد 532-مکانیزم عزل رئیس جمهور یا بار رای عدم کفایت رئس جمهور توسط دو سومه نمایندگان مجلس و تایید مقام رهبری ست یا با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تایید رهبری ست 533-افغانستان طی معاهد پاریس از ایران جدا شد در زمان ناصر الدین شاه 534-انقلاب سفید ناظر به اصلاحات ارضی بود 535-حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی و علی اندرزگو ترور شد 536-لقب سردار ملی به ستار خان داده شد 537-توسط عهد نامه گلستان گرجستان به روسیه واگزار شد 538-امتیاز رویتر  در زمان ناصر الدین شاه به انگلیس داده شد 539-شیخ فضل الله نوری خواستار مشروطه شد 540-ملاصدرا در زمان صفویه می زیست 541-صلح حدیبه بعد جنگ خندق صورت گرفت 542-معاویه ابوموسی اشعری رو به عنوان حکم در ماجرای حکمیت انتخاب کرد 543-دیوان محاسبات وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه رو بر عهده دارد 544-رئیس قوه قضائیه وظیفه تحویل لوایح قضایی به مجلس را دارد 545-حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد 546-امور مالی و اداری کارکنان قوه قضائیه بر عهد وزیر دادگستری می باشد 547-به تشخیص دیوان عالی کشور میتوان حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کرد.
نویسنده : mohammadho3in