موز

ویرانشهر نه‌چندان دور ما در آینده احتمالاً کمترین مشکلش نبود اسموتی و شیر‌موز خواهد بود.   بیشتر موز جهان که به فروش می‌رسد در معرض تهدید بیماری قارچی پاناماست.   بیشتر موز‌هایی که در جهان مصرف می‌شود گونه “موز کاوندیش” است که از یک درخت تولید می‌شوند و چون همه گونه‌ها شبیه یکدیگر هستند، بیماری پاناما می‌تواند به سرعت در تمام گونه‌های موز شیوع پیدا کند.   این اتفاق چندین سال پیش هم افتاده است؛ در حدود سال ۱۹۵۰ بیماری مشابهی تمام محصول موز جهان را از بین برد و کشاورزان را واداشت تا از گونه “گروس میشل” به گونه “کاوندیش” روی بیاورند.   پژوهشگران در تلاشند تا گونه‌های مقاوم‌تری در برابر حملات بیماری‌های قارچی تولید کنند که در عین‌حال خوشمزه هم باشند.
نویسنده : mohammadho3in