📚 باب دوم : در اخلاق درویشان   🌺 حکایت ۴۶   💫 فقیهی دخترى داشت كه بسيار بد قيافه بود. به سن ازدواج رسيده بود، با اينكه جهيزيه فراوان داشت، كسى مايل نبود با او ازدواج كند.   🔸زشت باشد دبیقى و ديبا(۱) 🔹كه بود بر عروس نازيبا   ناچار او را به عقد نابينايى در آورند، در آن عصر حكيمى از سرانديب (جزيره سيلان) هند آمده بود و بر اثر مهارت در درمان، چشمان نابينایان را بينا مى كرد، به فقیه گفتند: چرا دامادت را نزد آن حكيم نمى برى تا با درمان چشمانش، ديدگانش را بينا كند؟ پاسخ داد: مى ترسم او بينا شود و دخترم را طلاق دهد، زنى كه زشت رو است، شوهر نابينا براى او بهتر از بينا است   ۱_دبيقی: پارچه‌ای است از نوع حرير نازک که در مصر مي‌بافند.    
نویسنده : سید محمد علی فتوحی