محاسبات درباره ارزش کل بازار سرمایه ایران نشان می دهد ارزش کنونی بورس ایران ۴۸۴ میلیون سکه است.
 اگرکل ارزش بورس ایران را بر آخرین قیمت سکه بهار آزادی تقسیم کنیم به عددی می رسیم که معادل ارزش کل بازار سرمایه ایران با معیار سکه طلا را نشان می دهد. براساس این محاسبات، اگر ارزش بازار سرمایه در روز ۲۵ شهریور که رقم ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان است را به قیمت همان روز سکه که معادل ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزارتومان بوده تقسیم کنیم به عددی حدود ۴۸۴ میلیون می رسیم که ارزش کل بورس ایران را در مقایسه با قیمت سکه تمام بهار آزادی نشان می دهد.
این درحالیست که ارزش کل بازار سهام، شامل بورس و فرابورس در اوج خود، یعنی ۱۹ مردادسال جاری ، به ۸۸۷ میلیون سکه تمام رسیده بود.میانگین این عدد در شهریورماه نیز رقمی معادل ۵۸۲ میلیون سکه برآورد می‌شود.
این عدد نشان می دهد، معادل قیمت سکه برای ارزش بورس ایران به رقمی نزدیک به سقف قبلی در سال ۹۲ رسیده است.به عبارت دیگر معادل سکه ارزش بورس ایران در شهریور امسال با همین متغیر در سال ۹۲ برابری می کند.
نویسنده : کلاکت