🔖سرپرست علوم پزشکی اهواز: اهواز قرمز شد؛ ۶ شهر خوزستان، قرمز
    سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: 🔹 به‌دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و ساده‌انگاری برخی افراد، شاهد افزایش مبتلایان و بستری‌ کرونا در خوزستان هستیم. 🔹 هم‌اکنون شهرهای اهواز، آبادان، شوشتر، بهبهان، امیدیه و آغاجاری در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارند.
(۱۳۹۹.۶.۲۷)
نویسنده : مهدی اقبالی