کسب درآمد از اشتراک ویدیو

برنا نوشت: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر اراده بهتری از طرف دولت  و همکاری نزدیک تری از صدا و سیما را شاهد باشیم، مردم  بیشتر در جریان  عملکرد دولت قرا می گیرند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت با مصائب و مشکلاتی رو به است. اخیرا معاون اول رئیس جمهور هم مطرح کردند که کاش روزی برسد که بتوانیم، فشارهای وارد به دولت و کشور را مطرح کنیم، نظر شما در این باره چیست، گفت: آقای رییس جمهور بیشترین صحبت را با مردم دارند، اما این کافی نیست و باید وزرای دیگر، جهانگیری و سایر معاونین هم با مردم رو در رو صحبت کنند. در دفتر ریاست جمهوری برای آنچه که گمان می کنیم، رییس جمهور باید با مردم بیان کند مطلب تهیه می کنیم و خودشان هم در این زمینه مراقب هستند تا این کار صورت گیرد.   وی ادامه داد: دولت فقط شخص رییس جمهوری نیست، بلکه مجموعه بزرگی از استاندارن، فرمانداران، معاونین و وزرا است و این طیف گسترده، همگی باید با مردم صحبت کنند، اینکه فقط تعدادی محدود با مردم صحبت کنند، کافی نیست. 


رئیس دفتر رییس جمهور در پاسخ به این سوال که برای گفت و گوی مستقیم وزرا با مردم آیا دولت رایزنی با صدا و سیما انجام نمی دهد، گفت: رییس صدا و سیما عضو دولت است و با وزرا ارتباط نزدیکی دارد؛ مردم باید بیشتر از عملکرد دولت بدانند. به دولت انتقاد می شود که اطلاع رسانی کم صورت می گیرد اما دولت، مرتبا این کار انجام می دهد ولی اطلاع رسانی در سایت ها، روزنامه ها و فضای مجازی اثری به اندازه اطلاع رسانی در صدا و سیما ندارد، اگر تصمیم صدا و سیما به عنوان رسانه ای ملی و سراسری این گونه باشد که بخواهد، بازتاب دهنده عملکرد و سیاست های دولت باشد به آسانی می تواند این کار را انجام دهد.  واعظی در پایان افزود: همکارانم در دولت با مردم بیشتر صحبت کنند. اگر اراده بهتری از طرف دولت  و همکاری نزدیک تری از صدا و سیما را شاهد باشیم، مردم  بیشتر در جریان  عملکرد دولت قرا می گیرند.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب