شهرستان ملایر در استان همدان با داشتن حدود ۱۱ هزار هکتار تاکستان هر سال به طور میانگین ۲۳ تن انگور در هرهکتار تولید میکند.
سالانه کشاورزان ملایری بیش از ۲۴۰ هزار تن انگور از سطح باغ‌های این شهرستان برداشت می کنند، همچنین از هر چهار کیلو انگور، یک کیلو کشمش به‌دست می‌آید و سالانه بیش از ۳۵ هزار تن کشمش از این شهرستان صادر می‌شود و از این حیث کشمش ملایر را دارای برند جهانی کرده است
امسال ۷۲ هکتار باغ انگور داربستی در شهرستان کرمانشاه ایجاد می‌شود
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب