کسب درآمد از اشتراک ویدیو

شاخص کل بورس تهران با افزایش۱۸هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۱هزار واحد ایستاد.
 در لحظات آغازین معاملات بورس امروز هر سه شاخص بورس سبزپوش شدند. شاخص کل بورس تهران با افزایش18هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 521هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد  795 واحدی  398 هزار و 369 واحد را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن نیز 17 هزار و 830 واحدی شد.  فولاد، فملی و شپنا نمادهای اثرگذار بر سبزپوشی شاخص هستند. بورس3  
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب