خبرگزاری میزان – پایگاه روزنامه آمریکایی «نیوزویک» از وقوع حمله با چاقو در شهر «پاریس»، پایتخت فرانسه، خبر داد. این حمله در پی یک نزاع خانوادگی صورت گرفته و بر اثر آن ۵ نفر از اعضای یک خانواده و از جمله ۴ کودک کشته شده اند.
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب